Screen Savers

 

На екрана се появяват Protoss-ски единици :

91KB 

 

На екрана се появяват Hidralisk-и : 

43KB